Công ty TNHH Đa Lộc Tài

Thủ thuật kế toán - Plugin biến số thành chữ hỗ trợ luôn tiếng anh cho Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

- Accounting Helper là công cụ cho phép đổi số thành chữ trong các phiên bản Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 với ưu điểm là chuyển đổi nhanh chóng và hông bị lỗi font khi chuyển sang tiếng Việt.