Công ty TNHH Đa Lộc Tài

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KIỀU

Khosangohcm.com.vn cung cấp cho thị trường sản phẩm thân thiện môi trường thay thế ván sàn gỗ và nội thất gỗ, bảo vệ môi trường sống, phát triển bền vững và cải thiện điều kiện xã hội cho cộng đồng; khích lệ ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống.